Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 3 Львівської міської ради

 

Сторінка вихователя - методиста

 

 

... успіх освітньо-виховної роботи - вірно спланований
і керований навчально-виховний процес... Василь Сухомлинський

 

Методична робота - це система взаємопов'язаних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності вихователів, спеціалістів дошкільного закладу, розвиток їх творчого потенціалу, що значною мірою сприяє зростанню освіченості й вихованості дітей.
Метою методичної роботи є створення умов для оволодіння педагогами багатством національної педагогічної науки, новинками дошкільної педагогіки та психології.
У своїй роботі методична служба нашого садка чітко розмежовує основні структурні напрями, що впливають на якість та ефективність методичної роботи.
1. Законодавчий:
- система нормативних документів з питань дошкільної освіти.
2. Організаційний:
- створення позитивних організаційно-педагогічних умов для підвищення професійного рівня педагогів;
- ефективність та доцільність вибору змісту та структури методичної роботи.
3. Методичний:
- керівництво методичною роботою;
- творчість, активність в організації і проведенні методичної роботи;
- впровадження передового педагогічного досвіду (ППД), інноваційних технологій в практику роботи закладу.
4. Соціально-психологічний:
- забезпечення позитивного психологічного мікроклімату в колективі;
- здійснення диференційованого, індивідуального підходів до педагогів закладу.